Hem » Information » Budapests Historia

Budapests Historia

Det var kombinationen av en säker transport över Donau och Gellertbergets trygga inramning gentemot invasioner som var avgörande för de tidiga nybyggare som slog sig ner och började utforma staden. Människorna slog sig till ro på båda sidor om floden och benämnde platsen under ett gemensamt namn. Namnet var Pest vars betydelse har ett slaviskt ursprung och översätts på svenska till ”ugn”. Denna förklaring hänvisar forskare till de varma källor man kan hitta i anknytning till Gellertberget.

Namnet Buda blev aktuellt långt senare under kung Béla IV:s styre. Det var förövrigt denna kung som beordrade försvarsbyggnationer runt om i landet i samband med att det Mongoliska Riket invaderade Ungern. Följden av detta blev att det första kungliga slottet upprättades vars läge sedan dess varit benämnt slottshöjden. Under 1400-talet växte sig kungahuset starkt i Buda men även Pest utvecklades och höll jämna steg. Men 1526 ockuperades Buda av turkiska styrkor vars 150-åriga styre blev lidelsefullt även för städerna Pest och Óbuda.

År 1686 befriades Buda och en ny era påbörjades, en period av handelsmarknader och social utveckling. Under 1700-talet flyttade ett vetenskapligt universitet till staden som förde med sig stor kunskap. Detta gav upphov till ungersk litteratur och teater vilket drev på den sociala utvecklingen. Staden tog form på riktigt i och med denna utveckling och nästa utmaning blev att bygga en bro över floden Donau. Upprättandet av bron ledde fram till sammanslutningen av Buda, Pest och Óbuda. I och med brons uppkomst så var staden Budapest 1873 ett faktum. Kedjebron har kommit att bli en av de mest välkända symbolerna i dagens Budapest.